W każdej firmie zdarzają się
sytuacje trudne
Razem je rozwiążemy

Baza212 to firma zajmująca się rozwiązywaniem kryzysów i trudnych sytuacji powstających w niemal każdej w firmie. Czasem są to poważne wydarzenia zagrażające ciągłości działania firmy, wynikające z czynników zewnętrznych, a czasem krótkotrwałe, wewnętrzne sytuacje krytyczne. Niektóre z nich są kontrowersyjne społecznie, inne delikatnej natury, dotyczącej równości płci, orientacji seksualnej, sytuacji rodzinnej, przynależności kulturowej, religijnej, czy rasowej, niektóre wynikają z zaburzenia schematów zachowań w organizacji (np. mobbing, molestowanie, kradzieże mienia, czy wynoszenie informacji wewnętrznych).

Konflikty i sytuacje kryzysowe pojawiające się w firmach ze względu na swą różnorodność wymagają dopasowanego rozwiązania, więc cały proces obejmuje: audyt, szkolenia, wdrażanie opracowanych rozwiązań i stały monitoring oraz działania prewencyjne.

Nie zawsze trudności w organizacji objawiają się jako kryzys. Czasem konflikty toczą się po cichu i narastają latami. Ich jedynym widocznym efektem może być niczym nieuzasadniony spadek zysku, wzrost kosztów, nadmierna rotacja kadr, absencje lub wycieki poufnych informacji z firmy. Oferujemy rozwiązania, które przeciwdziałają kryzysom lub łagodzą ich skutki. Grupy ekspertów dobierane są indywidualnie dla każdej organizacji. Gwarantujemy najwyższą poufność.
Szkolenia i warsztaty

Specjalizujemy się w szkoleniach z unikalnych dziedzin, takich jak psychologia kłamstwa, wzbudzanie zaufania, dyskryminacja, czy sytuacje kryzysowe. Organizujemy je zarówno dla grup zorganizowanych, jak i dla grup z naboru.

Zarządzanie zmianą

Nie wszyscy jednak dobrze znosimy zmiany, nawet, jeśli są to zmiany na lepsze. Sposób przeprowadzenia zmian w organizacji może wzmocnić pożądany efekt lub całkowicie go zniszczyć. Czasami niewiele trzeba, by uniknąć niepożądanej reakcji.

System TightCorner

W każdej organizacji zdarzają się trudne momenty. Brak przygotowania na takie nieprzewidziane sytuacje staje się nagle poważnym obciążeniem dla pracowników i ich szefów, dla klientów, dla otoczenia. To niepotrzebne ryzyko utraty firmy i pieniędzy.
Istnieje przynajmniej 212 sposobów zapobiegania kryzysom. Sztuką jest wybranie tego właściwego...
...bo sytuacja kryzysowa to nie czas na eksperymenty.
Szkolenia i warsztatyProwadzimy szkolenia grupowe z dziedzin psychologicznie i etycznie trudnych, często delikatnych, a nawet konfliktowych. Prowadzimy unikalny rodzaj szkoleń regeneracyjnych, łączących zdobywanie wiedzy oraz trening w zakresie przeciwdziałania skutkom stresu i demotywacji dla grup zorganizowanych, jak i dla grup z wolnego naboru. Zapraszamy wszystkich do przejrzenia naszej oferty szkoleń.Szkolenia specjalistyczne


w zakresie umiejętności psychologicznych, prawnych, czy komunikacyjnych, prowadzone w formie cyklicznych szkoleń otwartych.

Najbliższe szkolenia:

Psychologia kłamstwa,
Zrozumieć spółkę giełdową,
Tajemnice skutecznej komunikacji,
Patologie w organizacji,
Sytuacje kryzysowe w firmie.

Szkolenia antykryzysowe


przygotowujące do pracy z sytuacją trudną w organizacji, przeciwdziałanie konfliktom, patologiom oraz przygotowanie do wdrażanych zmian.

Proponujemy między innymi:

Różnorodność w organizacji,
Psychologia kryzysu w firmie,
Budowanie zaufania w grupie,
Patologie w organizacji,
Firma odporna na kryzys.

Szkolenia miękkie


obejmujące różne kompetencje miękkie, takie jak asertywność, relaksacja, organizacja pracy, kreatywność, czy samodzielne rozwiązywanie konfliktów.

Proponujemy między innymi:

Pokonać stres i wypalenie zawodowe,
Warsztaty kreatywne,
Jak pokonać nieśmiałość,
Jak pokonać perfekcjonizm,
Rozwiązywanie konfliktów.4 steps to go out

System przeciwdziałający i przygotowujący do sytuacji kryzysowych. Opiera się na 4 krokach. Wdrożony w całości stanowi bazę działań dla każdej trudnej sytuacji. Przeciwdziała rozwojowi konfliktów w grupach, łagodzi je i wychwytuje na wczesnym etapie. W sytuacjach kryzysowych znacznie zmniejsza poniesione straty.

 • krok 1

  Audyt odporności organizacji

  Diagnoza sytuacyjna i badanie otoczenia, badanie odporności i gotowości firmy na sytuacje trudne, badanie regulacji wewnętrznych oraz nastrojów grupowych. Audyt wychwytuje różnego rodzaju nadużycia, asymetrie organizacyjne, dezintegrację procesów, patologie (np. mobbing), nielojalność itp.

 • krok 2

  Szkolenia przygotowujące

  Szkolenia przygotowane na podstawie wyników audytu: od redukcji napięć na tle nieporozumień płciowych, rasowych, religijnych, a także rozbijanie stereotypów, budowanie odpowiedzialności, zaufania oraz szkolenia z umiejętności managerskich, aż po tematykę relaksacyjną, motywacyjną i lojalnościową.

 • krok 3

  Wprowadzanie zmiany

  Wprowadzanie na podstawie audytu zmian niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania firmy, od najtrudniejszych, jak reorganizacje, fuzje, przejęcia, zwolnienia grupowe, czy debiuty na GPW, aż po zmiany organizacji pracy, wprowadzanie oszczędności, zmiany technologii produkcji, czy zasad obsługi klienta.

 • krok 4

  Plany antykryzysowe

  Przygotowanie zestawu planów antykryzysowych dla organizacji lub opracowanie planu działania dla toczącej się sytuacji kryzysowej wraz z doraźną pomocą (psychologiczną, czy prawną)

 • STAŁY
  MONITORING
  EFEKTÓW

Szczegółowy opis systemu TightCorner znajduje się na stronie System TightCorner. System może zostać wdrożony w całości lub w zakresie wybranych modułów: zarządzania kryzysem, zarządzania zmianą, monitoringu organizacji, szkoleń i treningów lub cyklicznego audytu.

Coaching

Spotkania i treningi indywidualne oraz grupowe.

Prowadzimy aktywne spotkania coachingowe dla małych grup w kryzysie. Sytuacje kwalifikujące grupę do tego rodzaju interwencji to m.in.:

 • nieefektywna rywalizacja w dziale (np. w grupach sprzedażowych),
 • konflikty na tle kulturowym, religijnym, płciowym,
 • spadek efektywności pracy,
 • nadmierna rotacja kadr i absencje,
 • nieporozumienia na poziomie średniej kadry managerskiej.
.

Spotkania prowadzi psycholog z blisko 20-letnim doświadczeniem w biznesie, jednocześnie wykładowca akademicki i wieloletni szkoleniowiec.W przypadku spotkań kilkudniowych możliwa jest realizacja grupowych programów rozszerzonych o dodatkowe elementy (dedykowane szkolenia, budowanie lojalności, motywacji, treningi antystresowe) oraz nocleg w 4-osobowych domkach wraz z wyżywieniem. Plan spotkań dostosowywany jest indywidualnie do potrzeb grupy oraz jej sytuacji. Istnieje możliwość organizacji tego rodzaju szkoleń w dowolnej lokalizacji.


Baza212


siedziba: ul. Augustowska 39, 54-112 Wrocław
e-mail: kontakt@baza212.pl
tel. 601 410 420